prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski

Dyscypliny KBN: technika rolnicza Specjalności: techniki i technologie rolnicze, budowa i eksploatacja maszyn, projektowanie maszyn, odnawialne źródła energii, bezpieczeństwo użytkowania wyrobów, zarządzanie przedsiębiorstwem
Stopień naukowy: profesor nauk rolniczych

Zainteresowania naukowe:
poznanie energetycznych i jakościowych efektów oddziaływania elementów roboczych na glebę lub materiał roślinny oraz sprzężenia zwrotnego, doskonalenie techniki i technologii rolnictwa precycyjnego, mechanizm wiązania cząstek w procesie aglomeracji ciśnieniowej biomasy

Stanowisko i miejsce pracy
profesor zwyczajny, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |